Time runs

10k sub40 50plus

Läs blogginlägget på svenska nedan

Sometimes time runs fast! More than a month has passed since I wrote something on this blog last time. I have followed my training schedule with an interval/hill reps workout, a test race run and a 10 km run per week. The only exception is that I skipped a test race for one week. The reason for this was that I did an unplanned 72-hour fast in connection with a course I am taking, and during the fast I did not want to train so hard

So how is it going? Not super, but quite okay. My 10 km pass always goes well. I have no time limit right now when it comes to these runs. I see them mainly as workouts to get my body used to running constantly for 10 kilometers. I continue to run these distances when I’m at work. In this way I get out into nature and often I see neither cars nor people. It is both meditative and relaxing.

Tougher than I thought

I increase my intervals and hill runs, both in distance and time. For example, this Friday I ran an interval on a running track: 100, 200, 300, 200, 100, 200, 300, 200 and 100 meters with walking time in between. It was a little tougher than I thought. The plan was to keep 20 seconds per 100 meters, but the average was 22 seconds per 100 meters.

The test races are the most intense. The plan is to keep my competition speed and run 200 meters longer every week. Today I will run 1200 meters and I feel a little hesitant and scared. Last week I ran 1000 meters and since I want to run the mile in 40 minutes, the goal was thus 4 minutes. It was harder than I imagined. The result was 4 minutes and 23 seconds. To be able to keep a faster speed than that for 10 times as long felt very far away at the moment. But it’s just a matter of struggling and grinding and keeping the trust that the training results in a faster body.

Andra veckan

10k sub40 50plus

Ibland springer tiden snabbt! Det var mer än en månad sedan jag skrev något på denna blogg. Jag har följt mitt träningsupplägg med ett intervall/backpass, ett testlopp och en 10 km löpning per vecka. Enda undantaget är att jag skippade ett testlopp en vecka. Anledningen till detta var att jag gjorde en oplanerad 72-timmarsfasta i samband med en kurs jag går.

Så hur har det gått? Det har väl gått okej. Mina 10 kilometerspass går ju alltid bra. Jag har inga tidsmål just nu när det gäller dessa pass. Jag ser dem främst som pass för att vänja kroppen att springa konstant i 10 kilometer. Jag fortsätter att springa dessa pass när jag är på jobbet. På så sätt kommer jag ut i naturen och ofta ser jag varken bilar eller människor. Det blir både meditativt och avslappnande.

Tuffare än jag trodde

Mina intervaller och backpass ökar jag på, både i sträcka och tid. Exempelvis sprang jag på löparbana i fredags ett intervallpass på 100, 200, 300, 200, 100, 200, 300, 200, och 100 meter med lika lång gångtid emellan. Det var lite tuffare än jag trott. Planen var att hålla 20 sekunder per 100 meter, men genomsnittet blev 22 sekunder per 100 meter.

Testloppen är de mest intensiva. Jag ska ju försöka hålla min tävlingsfart och springa 200 meter längre varje vecka. Idag ska jag springa 1200 meter och jag känner mig både lite osäker och rädd. Förra veckan sprang jag 1000 meter och eftersom jag vill springa milen under 40 minuter var målet således 4 minuter. Det var jobbigare än jag tänkt. Resultatet blev 4 minuter och 23 sekunder. Att hålla en snabbare fart under 10 gånger så lång tid kändes i stunden väldigt långt borta. Men det är bara att kämpa på och satsa på att träningen resulterar i en snabbare kropp.

 

0 0 votes
Article Rating