Step by step

10k sub40 50plus

Läs blogginlägget på svenska nedan

With small short steps performed continuously, it is possible to approach a goal that is far away. The day before yesterday, I completed my first interval run on my journey to the 10k in 40 minutes. I started modestly and ran 5×100 meters on the running track. I ran all five distances in about 21 seconds, a little faster than my planned pace to reach my future goal. It actually felt a bit too easy, so next time I will either have to run longer, more hundreds or faster.

Today I completed my first test race, 200 meters with the speed I will run the 10k. The estimated time is 24 seconds per 100 meters, so today I would run 200 meters in 48 seconds. I ran a little faster and clocked in at 44 seconds. It felt good and I look forward to next week when I will run 400 meters in 1:36. The plan is then to increase by 200 meters per week until I have reached my goal in a year, hopefully at the same speed every week.

Steg för steg

10k sub40 50plus

Med små korta steg utförda kontinuerligt går det att närma sig ett mål som ligger långt borta. I förrgår genomförde jag mitt första intervallpass på min resa mot milen under 40 minuter. Jag började blygsamt och sprang 5×100 meter på löpbana. Alla fem sträckorna sprang jag på cirka 21 sekunder, lite snabbare tempo än mitt planerade tempo för att klara mitt mål. Det kändes faktiskt lite för lätt, så nästa gång får jag antingen springa längre, fler hundringar eller fortare.

Idag genomförde jag mitt första testlopp, 200 meter med den fart jag ska springa milen. Den beräknade tiden är 24 sekunder per 100 meter, så idag skulle jag springa 200 meter på 48 sekunder. Jag sprang lite fortare och klockade in på 44 sekunder. Det kändes bra och jag ser fram emot nästa vecka då jag ska springa 400 meter på 1:36. Planen är sedan att öka med 200 meter per vecka tills jag om ett år är uppe i en mil, förhoppningsvis med samma fart varje vecka.

0 0 votes
Article Rating